Yliopistokatu 40
FIN-90570 OULU
+358-40-753 3486
oh8ta at oh8ta dot fi

Hailuoto

Hailuoto tarjoaa syrjäisyytensä ja meren läheisyytensä vuoksi mainion ympäristön pitkän matkan yhteyksien saavuttamiselle. Sinne onkin aikojen saatossa tehty useita erilaisia peditioita.

HiWinter

HiWinter on yksi kerhon vakioituneista Hailuotoon suuntautuvista peditioista. Sen tarkoituksena on mm. aktivoida Hailuodon IOTA-tunnusta (EU-184), jolloin saaristoihin pidettyjä yhteyksiä keräilevät amatöörit saavat mahdollisuuden kerätä tämä tunnus listoihinsa.

Peditio ajoittuu tyypillisesti kevättalvelle ja pitopaikkana on perinteisesti ollut Hailuodon Marjaniemessä sijaitsevat vanhat luotsiaseman tilat Marjaniemen majakan vieressä. Tilojen käyttö on tosin muuttunut haasteelliseksi tilojen omistussuhteen vaihduttua, joten nykyään jouduttaneenkin tyytymään vaihtoehtoisiin ratkaisuihin.

HiLight

Kerho on toisinaan osallistunut syskyisin pidettävään kansainväliseen majakkaviikonloppuun (International Lighthouse/Lightship Weekend l. ILLW), ja tapahtumapaikkana on toiminut tottakai Marjaniemen majakka ja viereiset luotsiaseman tilat.

Pöllä

Hailuodon Pöllässä sijaitseva mökkimajoitusalue on toiminut asemapaikkana lukuisille peditioille, milloin kesällä, milloin jopa talvella.